www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Overheid Overheid
De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd, overal. Van geboorte-aangifte tot de wet op de lijkbezorging, van het stimuleren van theaterbezoek tot het bestrijden van de zware misdaad. Op tal van terreinen neemt de overheid maatregelen, vaardigt wetten uit...   Website

Subsidieshop Subsidieshop
De subsidieshop geeft u een overzicht van subsidies die voor uw bedrijf of een project relevant kunnen zijn. U vindt hier een totaal aanbod van de ruim 300 subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers. Zowel van Europese, nationale als provinciale overheden...   Website

Meer Links

Andere Overheid Andere Overheid
Andere Overheid is een krachtige overheid, die luistert ?n slagvaardig is. Het actieprogramma omvat een groot aantal verbeteracties en initiatieven. Deze zijn opgebouwd rondom vijf thema's: dienstverlening...
http://www.andereoverheid.nl

Werken bij de Overheid Werken bij de Overheid
De overheid staat voor het Rijk, de provincies, gemeenten, wetenschappelijke instellingen, de politie, de rechterlijke macht,
de waterschappen en nog veel meer. Kortom, de overheid is veelomvattend...
http://www.werkenbijdeoverheid.nl/

E-provincies E-provincies
E-provincies is een stimuleringsinitiatief van en voor de provincies. Het wil de positionering van provincies als elektronisch middenbestuur bevorderen en samenhang cre?eren met ontwikkelingen bij Rijk...
http://www.e-provincies.nl/smartsite.htm?sp=1

Kenniscentrum EL2000 Kenniscentrum EL2000
OL2000 is?in 1996 ontwikkeld om publieke dienstverleners te ondersteunen . Uitgangspunt is?dat?de klant?op ??n plaats een samenhangend pakket van overheidsdiensten op basis van specifieke vraagpatronen...
http://www.elo.nl/elo/index.jsp

Het ministerie van SZW Het ministerie van SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. SZW ontwikkelt beleid dat goed uitvoerbaar...
http://home.szw.nl/index/dsp_index.cfm

Het ministerie van VWS Het ministerie van VWS
Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap...
http://www.minvws.nl/

Politie Politie
De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps landelijke politiediensten (KLPD). De 25 korpsen leveren een bijdrage aan veiligheid, leefbaarheid en de bestrijding van criminaliteit...
http://www.politie.nl/

Rijksgebouwendienst Rijksgebouwendienst
De Rijksgebouwendienst zorgt voor de huisvesting van rijksdiensten, zelfstandige bestuursorganen en internationale organisaties. De vastgoedportefeuille is zeer divers. Van kantoorgebouwen tot laboratoria...
http://www.vrom.nl/rijksgebouwendienst/

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. RWS werkt aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Bovendien...
http://www.rijkswaterstaat.nl/